Premier League
GiờTrận ĐấuKèo Tài XỉuKèo Chẵn LẻKèo Châu Á1x2
2:00 am
October 15
Tài 3.5 : 3.30
Xỉu 3.5 : 1.29
Tài 1.5 : 1.32
Xỉu 1.5 : 3.20
Tài 4.5 : 6.50
Xỉu 4.5 : 1.10
Tài 2.5 : 1.95
Xỉu 2.5 : 1.77
Tài 0.5 : 1.06
Xỉu 0.5 : 8.75
Tài 5.5 : 13.50
Xỉu 5.5 : 1.03
Tài 6.5 : 29.00
Chẵn : 1.88
Lẻ : 1.80
Đội nhà -1 : 6.25
Đội khách -1 : 1.37
Hòa -1 : 4.50
Đội nhà : 3.00
Hòa : 3.40
Đội khách : 2.35
ĐẶT CƯỢC NGAY
18:30 pm
October 15
Tài 3.5 : 2.95
Xỉu 3.5 : 1.36
Tài 1.5 : 1.26
Xỉu 1.5 : 3.50
Tài 4.5 : 5.50
Xỉu 4.5 : 1.13
Tài 2.5 : 1.80
Xỉu 2.5 : 1.90
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 9.75
Tài 5.5 : 11.00
Xỉu 5.5 : 1.04
Tài 6.5 : 23.00
Xỉu 6.5 : 1.01
Chẵn : 1.88
Lẻ : 1.80
Đội nhà -1 : 4.00
Đội khách -1 : 1.62
Hòa -1 : 3.90
Đội nhà -2 : 8.75
Hòa -2 : 6.25
Đội khách -2 : 1.21
Đội nhà : 2.25
Hòa : 3.50
Đội khách : 3.10
ĐẶT CƯỢC NGAY
21:00 pm
October 15
Tài 3.5 : 2.95
Xỉu 3.5 : 1.35
Tài 1.5 : 1.27
Xỉu 1.5 : 3.50
Tài 4.5 : 5.50
Xỉu 4.5 : 1.13
Tài 2.5 : 1.80
Xỉu 2.5 : 1.90
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 10.00
Tài 5.5 : 11.00
Xỉu 5.5 : 1.04
Tài 6.5 : 23.00
Xỉu 6.5 : 1.00
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.82
Đội nhà -1 : 3.10
Đội khách -1 : 1.95
Hòa -1 : 3.60
Đội nhà -2 : 6.25
Hòa -2 : 5.25
Đội khách -2 : 1.33
Đội nhà : 1.82
Hòa : 3.75
Đội khách : 4.10
ĐẶT CƯỢC NGAY
21:00 pm
October 15
Tài 3.5 : 3.40
Xỉu 3.5 : 1.29
Tài 1.5 : 1.32
Xỉu 1.5 : 3.20
Tài 4.5 : 6.50
Xỉu 4.5 : 1.10
Tài 2.5 : 1.95
Xỉu 2.5 : 1.77
Tài 0.5 : 1.06
Xỉu 0.5 : 9.00
Tài 5.5 : 13.50
Xỉu 5.5 : 1.03
Tài 6.5 : 29.00
Xỉu 6.5 : 1.00
Chẵn : 1.85
Lẻ : 1.83
Đội nhà -1 : 2.75
Đội khách -1 : 2.15
Hòa -1 : 3.40
Đội nhà -2 : 5.50
Hòa -2 : 4.75
Đội khách -2 : 1.39
Đội nhà : 1.68
Hòa : 3.80
Đội khách : 5.00
ĐẶT CƯỢC NGAY
23:30 pm
October 15
Tài 3.5 : 2.80
Xỉu 3.5 : 1.38
Tài 1.5 : 1.24
Xỉu 1.5 : 3.70
Tài 4.5 : 5.25
Xỉu 4.5 : 1.14
Tài 2.5 : 1.73
Xỉu 2.5 : 1.98
Tài 0.5 : 1.04
Xỉu 0.5 : 11.00
Tài 5.5 : 10.00
Xỉu 5.5 : 1.05
Tài 6.5 : 21.00
Xỉu 6.5 : 1.01
Chẵn : 1.85
Lẻ : 1.83
Đội nhà -1 : 2.25
Đội khách -1 : 2.55
Hòa -1 : 3.40
Đội nhà -2 : 4.20
Hòa -2 : 4.33
Đội khách -2 : 1.55
Đội nhà -3 : 8.50
Hòa -3 : 6.75
Đội khách -3 : 1.20
Đội nhà : 1.49
Hòa : 4.40
Đội khách : 6.25
ĐẶT CƯỢC NGAY
20:00 pm
October 16
Tài 3.5 : 3.10
Xỉu 3.5 : 1.33
Tài 1.5 : 1.29
Xỉu 1.5 : 3.40
Tài 4.5 : 6.00
Xỉu 4.5 : 1.12
Tài 2.5 : 1.85
Xỉu 2.5 : 1.85
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 9.50
Tài 5.5 : 12.00
Xỉu 5.5 : 1.04
Tài 6.5 : 26.00
Xỉu 6.5 : 1.00
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.82
Đội nhà -1 : 9.25
Đội khách -1 : 1.21
Hòa -1 : 5.75
Đội nhà : 4.33
Hòa : 3.70
Đội khách : 1.80
ĐẶT CƯỢC NGAY
20:00 pm
October 16
Tài 3.5 : 2.45
Xỉu 3.5 : 1.49
Tài 1.5 : 1.19
Xỉu 1.5 : 4.33
Tài 4.5 : 4.20
Xỉu 4.5 : 1.20
Tài 2.5 : 1.60
Xỉu 2.5 : 2.20
Tài 0.5 : 1.03
Xỉu 0.5 : 12.50
Tài 5.5 : 8.00
Xỉu 5.5 : 1.07
Tài 6.5 : 16.00
Xỉu 6.5 : 1.02
Chẵn : 1.85
Lẻ : 1.83
Đội nhà -1 : 11.00
Đội khách -1 : 1.16
Hòa -1 : 7.00
Đội nhà : 5.25
Hòa : 4.20
Đội khách : 1.58
ĐẶT CƯỢC NGAY
20:00 pm
October 16
Tài 3.5 : 2.65
Xỉu 3.5 : 1.43
Tài 1.5 : 1.22
Xỉu 1.5 : 4.00
Tài 4.5 : 4.75
Xỉu 4.5 : 1.16
Tài 2.5 : 1.68
Xỉu 2.5 : 2.05
Tài 0.5 : 1.04
Xỉu 0.5 : 11.50
Tài 5.5 : 9.25
Xỉu 5.5 : 1.06
Tài 6.5 : 18.50
Xỉu 6.5 : 1.01
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.82
Đội nhà -1 : 3.40
Đội khách -1 : 1.78
Hòa -1 : 3.80
Đội nhà -2 : 6.75
Hòa -2 : 5.75
Đội khách -2 : 1.27
Đội nhà : 2.00
Hòa : 3.70
Đội khách : 3.50
ĐẶT CƯỢC NGAY
20:00 pm
October 16
Tài 3.5 : 3.00
Xỉu 3.5 : 1.34
Tài 1.5 : 1.27
Xỉu 1.5 : 3.40
Tài 4.5 : 5.75
Xỉu 4.5 : 1.12
Tài 2.5 : 1.83
Xỉu 2.5 : 1.88
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 9.50
Tài 5.5 : 11.50
Xỉu 5.5 : 1.04
Tài 6.5 : 23.00
Xỉu 6.5 : 1.00
Chẵn : 1.88
Lẻ : 1.80
Đội nhà -1 : 5.50
Đội khách -1 : 1.42
Hòa -1 : 4.40
Đội nhà : 2.80
Hòa : 3.40
Đội khách : 2.45
ĐẶT CƯỢC NGAY
22:30 pm
October 16
Tài 3.5 : 2.10
Xỉu 3.5 : 1.66
Tài 1.5 : 1.14
Xỉu 1.5 : 5.25
Tài 4.5 : 3.40
Xỉu 4.5 : 1.28
Tài 2.5 : 1.44
Xỉu 2.5 : 2.60
Tài 0.5 : 1.02
Xỉu 0.5 : 15.50
Tài 5.5 : 6.00
Xỉu 5.5 : 1.11
Tài 6.5 : 11.50
Xỉu 6.5 : 1.04
Chẵn : 1.85
Lẻ : 1.82
Đội nhà -1 : 8.00
Đội khách -1 : 1.22
Hòa -1 : 6.00
Đội nhà : 4.20
Hòa : 4.20
Đội khách : 1.73
ĐẶT CƯỢC NGAY
1:30 am
October 19
Tài 3.5 : 2.80
Xỉu 3.5 : 1.38
Tài 1.5 : 1.25
Xỉu 1.5 : 3.70
Tài 4.5 : 5.25
Xỉu 4.5 : 1.15
Tài 2.5 : 1.75
Xỉu 2.5 : 1.98
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 10.50
Tài 5.5 : 10.00
Xỉu 5.5 : 1.05
Tài 6.5 : 20.00
Xỉu 6.5 : 1.01
Chẵn : 1.85
Lẻ : 1.82
Đội nhà -1 : 2.20
Đội khách -1 : 2.60
Hòa -1 : 3.40
Đội nhà -2 : 4.00
Hòa -2 : 4.20
Đội khách -2 : 1.57
Đội nhà -3 : 8.00
Hòa -3 : 6.50
Đội khách -3 : 1.21
Đội nhà : 1.47
Hòa : 4.33
Đội khách : 7.00
ĐẶT CƯỢC NGAY
2:15 am
October 19
Tài 3.5 : 3.70
Xỉu 3.5 : 1.25
Tài 1.5 : 1.36
Xỉu 1.5 : 2.90
Tài 4.5 : 7.50
Xỉu 4.5 : 1.08
Tài 2.5 : 2.05
Xỉu 2.5 : 1.68
Tài 0.5 : 1.07
Xỉu 0.5 : 8.00
Tài 5.5 : 15.50
Xỉu 5.5 : 1.02
Tài 6.5 : 31.00
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.82
Đội nhà -1 : 4.00
Đội khách -1 : 1.66
Hòa -1 : 3.70
Đội nhà -2 : 9.00
Hòa -2 : 6.25
Đội khách -2 : 1.21
Đội nhà : 2.15
Hòa : 3.40
Đội khách : 3.30
ĐẶT CƯỢC NGAY
1:30 am
October 20
Tài 3.5 : 3.20
Xỉu 3.5 : 1.31
Tài 1.5 : 1.30
Xỉu 1.5 : 3.25
Tài 4.5 : 6.25
Xỉu 4.5 : 1.11
Tài 2.5 : 1.90
Xỉu 2.5 : 1.80
Tài 0.5 : 1.06
Xỉu 0.5 : 9.00
Tài 5.5 : 12.50
Xỉu 5.5 : 1.03
Tài 6.5 : 26.00
Xỉu 6.5 : 1.00
Chẵn : 1.88
Lẻ : 1.80
Đội nhà -1 : 5.50
Đội khách -1 : 1.42
Hòa -1 : 4.33
Đội nhà : 2.80
Hòa : 3.40
Đội khách : 2.45
ĐẶT CƯỢC NGAY
1:30 am
October 20
Tài 3.5 : 2.95
Xỉu 3.5 : 1.36
Tài 1.5 : 1.26
Xỉu 1.5 : 3.50
Tài 4.5 : 5.50
Xỉu 4.5 : 1.13
Tài 2.5 : 1.80
Xỉu 2.5 : 1.90
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 10.00
Tài 5.5 : 11.00
Xỉu 5.5 : 1.04
Tài 6.5 : 23.00
Xỉu 6.5 : 1.01
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.82
Đội nhà -1 : 11.00
Đội khách -1 : 1.17
Hòa -1 : 6.50
Đội nhà : 5.00
Hòa : 3.80
Đội khách : 1.68
ĐẶT CƯỢC NGAY
1:30 am
October 20
Tài 3.5 : 3.00
Xỉu 3.5 : 1.34
Tài 1.5 : 1.27
Xỉu 1.5 : 3.50
Tài 4.5 : 5.75
Xỉu 4.5 : 1.12
Tài 2.5 : 1.82
Xỉu 2.5 : 1.88
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 10.00
Tài 5.5 : 11.50
Xỉu 5.5 : 1.04
Tài 6.5 : 23.00
Xỉu 6.5 : 1.00
Chẵn : 1.85
Lẻ : 1.82
Đội nhà -1 : 2.65
Đội khách -1 : 2.20
Hòa -1 : 3.40
Đội nhà -2 : 5.25
Hòa -2 : 4.75
Đội khách -2 : 1.41
Đội nhà : 1.65
Hòa : 3.90
Đội khách : 5.00
ĐẶT CƯỢC NGAY
1:30 am
October 20
Tài 3.5 : 2.25
Xỉu 3.5 : 1.58
Tài 1.5 : 1.16
Xỉu 1.5 : 4.80
Tài 4.5 : 3.70
Xỉu 4.5 : 1.24
Tài 2.5 : 1.50
Xỉu 2.5 : 2.40
Tài 0.5 : 1.02
Xỉu 0.5 : 14.50
Tài 5.5 : 6.75
Xỉu 5.5 : 1.09
Tài 6.5 : 13.00
Xỉu 6.5 : 1.03
Chẵn : 1.85
Lẻ : 1.83
Đội nhà -1 : 2.05
Đội khách -1 : 2.75
Hòa -1 : 3.60
Đội nhà -2 : 3.50
Hòa -2 : 4.33
Đội khách -2 : 1.66
Đội nhà -3 : 6.75
Hòa -3 : 6.25
Đội khách -3 : 1.26
Đội nhà : 1.44
Hòa : 4.80
Đội khách : 6.50
ĐẶT CƯỢC NGAY
2:15 am
October 20
Tài 3.5 : 2.55
Xỉu 3.5 : 1.46
Tài 1.5 : 1.20
Xỉu 1.5 : 4.10
Tài 4.5 : 4.50
Xỉu 4.5 : 1.18
Tài 2.5 : 1.63
Xỉu 2.5 : 2.15
Tài 0.5 : 1.03
Xỉu 0.5 : 12.00
Tài 5.5 : 8.50
Xỉu 5.5 : 1.06
Tài 6.5 : 17.00
Xỉu 6.5 : 1.02
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.82
Đội nhà -1 : 3.70
Đội khách -1 : 1.66
Hòa -1 : 4.00
Đội nhà -2 : 7.75
Hòa -2 : 6.00
Đội khách -2 : 1.23
Đội nhà : 2.15
Hòa : 3.70
Đội khách : 3.10
ĐẶT CƯỢC NGAY
1:30 am
October 21
Tài 3.5 : 3.20
Xỉu 3.5 : 1.31
Tài 1.5 : 1.30
Xỉu 1.5 : 3.25
Tài 4.5 : 6.25
Xỉu 4.5 : 1.11
Tài 2.5 : 1.90
Xỉu 2.5 : 1.80
Tài 0.5 : 1.06
Xỉu 0.5 : 8.75
Tài 5.5 : 12.50
Xỉu 5.5 : 1.03
Tài 6.5 : 26.00
Xỉu 6.5 : 1.00
Chẵn : 1.88
Lẻ : 1.80
Đội nhà -1 : 5.75
Đội khách -1 : 1.41
Hòa -1 : 4.40
Đội nhà -2 : 11.00
Hòa -2 : 7.25
Đội khách -2 : 1.15
Đội nhà : 2.85
Hòa : 3.30
Đội khách : 2.45
ĐẶT CƯỢC NGAY
2:15 am
October 21
Tài 3.5 : 2.65
Xỉu 3.5 : 1.42
Tài 1.5 : 1.23
Xỉu 1.5 : 3.90
Tài 4.5 : 4.80
Xỉu 4.5 : 1.16
Tài 2.5 : 1.68
Xỉu 2.5 : 2.05
Tài 0.5 : 1.04
Xỉu 0.5 : 11.00
Tài 5.5 : 9.25
Xỉu 5.5 : 1.06
Tài 6.5 : 18.50
Xỉu 6.5 : 1.01
Chẵn : 1.88
Lẻ : 1.80
Đội nhà -1 : 3.50
Đội khách -1 : 1.73
Hòa -1 : 3.80
Đội nhà -2 : 7.25
Hòa -2 : 5.75
Đội khách -2 : 1.25
Đội nhà : 2.05
Hòa : 3.60
Đội khách : 3.40
ĐẶT CƯỢC NGAY

Tỷ lệ Ngoại hạng Anh - Tỷ lệ cá cược Ngoại hạng Anh hôm nay

Hằng năm, các giải đấu bóng đá từ nhỏ đến lớn luôn là tâm điểm thu hút sự quan tâm của những tín đồ môn túc cầu giáo. Đây là sân chơi hội tụ những ông lớn trong khu vực và rộng hơn hết là trên toàn thế giới. Các đội bóng mạnh nhất sẽ tham gia tranh tài để tạo nên những màn trình diễn đỉnh cao và những bàn thắng bắt mắt. Cập nhật tỷ lệ ngoại hạng anh Chi tiết bên dưới

Tính điểm hiện tại, năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu 2021/2022 đã đi đến hồi kết với duy nhất một cái tên trở thành nhà vô địch. Đã đến lúc cập nhật thông tin về các sự kiện Ngoại Hạng Anh - sự kiện  thể thao nổi bật sẽ diễn ra trong năm 2022/2023 tới. Vietvwin sẽ cập nhật chi tiết đến bạn đọc tỷ lệ cá cược bóng đá ngoại hạng anh  và kèo bóng đá ngoại hạng anh cập nhật mới nhất ho mùa giải 2022/23

Đôi nét về giải Ngoại hạng Anh 2022 – 2023

🐷Premier League 2022-23 là mùa giải thứ 31 khác biệt nhất trong lịch sử khi các đội sẽ tạm nghỉ giữa mùa để chuẩn bị cho FIFA World Cup 2022༺, diễn ra ở Qatar vào tháng 11 và tháng 12. Theo thông tin mới nhất, mùa giải tiếp theo sẽ bắt đầu từ ngày 06/08/2022 và kết thúc vào ngày 28/05/2023.

Như vậy, giải đấu sẽ khởi tranh sớm hơn 1 tuần so với mùa giải năm nay và các đội sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 7 tuần để nhường chỗ cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup được diễn ra vào mùa đông. 

♊Việc HLV mới Erik Ten Hang đến dẫn dắt đội bóng có đủ giúp Man Utd trở lại Cúp C1? Liệu Man City có thể giữ vững ngôi vương vô địch trước hai đối thủ là Liverpool và Chelsea? Đoàn quân của Pep Guardiola hiện đang là đương kim vô địch hai lần ở mùa giải 2020–21 và 2021–22. 

🤪Fulham và Bournemouth sẽ có bước tiến lớn hay sẽ sớm bị trục xuất xuống Championship? Ngoài ra, ở khu vực giữa BXH, West Ham có thể lọt vào top 10 một lần nữa hay không? Liệu Everton, Leeds và Brentford có thể hạ cánh an toàn hay để bám trụ giải đấu cao nhất nước Anh mùa tới? Trước mắt, theo các chuyên gia kèo bóng đá Ngoại hạng Anh🍎,  Premier League 2022-23 được dự đoán sẽ là một chiến dịch khó khăn đối với tất cả các câu lạc bộ tham dự. 

🎐Danh sách 20 đội bóng tham dự Ngoại hạng Anh mùa giải 2022/2023 

 • Liverpool,
 • Arsenal,
 • Manchester City,
 • Manchester United,
 • Chelsea,
 • Aston Villa,
 • Leicester City,
 • Crystal Palace,
 • Newcastle United,
 • Brighton & Hove Albion
 • West Ham,
 • Brentford,
 • Tottenham Hotspur,
 • Everton, Leeds United,
 • Southampton,
 • Wolverhampton Wanderers.
 • Nottingham Forest,
 • Fulham,
 • Bournemouth.

Trang Cá cược bóng đá🔯 - Cập nhật Tỷ lệ kèo cập nhật - Kết quả bóng đá mới nhất tại VietVwin !!!

Tháng Chín 14, 2022

Nhận định, soi kèo Brentford và Arsenal, 20h00 ngày 18/09 – Vòng 08/38

Kèo ngoại hạng anh Brentford và Arsenal Trong khuôn khổ vòng 08 Ngoại hạng Anh, Arsenal sẽ có chuyến làm khách trên sân Brentford. Liệu […]
Tháng Chín 14, 2022

Nhận định, soi kèo Tottenham và Leicester, 23h30 ngày 17/09 – Vòng 08/38

Soi kèo trận đấu Tottenham và Leicester Sau 1 tuần tạm nghỉ để tưởng nhớ sự ra đi của nữ hoàng Anh, tuần này Ngoại […]
Tháng Chín 14, 2022

Tỷ lệ cá cược vòng 08/38 Ngoại hạng Anh – Kèo bóng đá Anh

Ngoại hạng Anh vòng đấu thứ 7 đã tạm hoãn vì quốc tang nhằm tưởng nhớ tới Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã qua đời. […]
Tháng Tám 24, 2022

🀅Nhận định, soi kèo Liverpool và Bournemouth, 21h 00 ngày 27/08

Ngoại hạng anh tối nay Liverpool và Bournemouth – Vòng 04/38 Ngoại hạng Anh  Một trong những trận đấu được mong chờ của vòng 04/38 chính […]
Tháng Tám 24, 2022

𒉰Nhận định, soi kèo Man City và Crystal Palace, 21h00 ngày 27/08

Kèo nhà cái Man City và Crystal Palace 27/08 Vòng 04/38 Ngoại hạng Anh  Trong vòng 4 này, Manchester City sẽ tiếp đón Crystal Palace […]
Tháng Tám 23, 2022

Tỷ lệ cá cược vòng 04/38 Ngoại hạng Anh – Kèo bóng đá Anh tuần này

Vòng 4 Ngoại hạng Anh diễn ra vào tuần này hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và gay cấn với những trận bóng giữa […]
Tháng Tám 18, 2022

Kèo bóng đá Anh Manchester United và Liverpool, 02h00 ngày 23/08 –

Kèo bóng đá Anh Manchester United và Liverpool Vòng 03/38 Ngoại hạng Anh  Trận đấu tâm điểm của vòng 3 Ngoại hạng Anh mùa giải […]
Tháng Tám 18, 2022

ౠKèo nhà cái hôm nay Newcastle và Man City, 22h30 ngày 21/08

Kèo nhà cái hôm nay Newcastle và Man City Vòng 03/38 Ngoại hạng Anh  Trong khuôn khổ vòng 3 Ngoại hạng Anh mùa giải này, […]